14 Ocak 2008 Pazartesi

TRAFİK POLİSLERİ DE KURALLARA UYMUYOR”

Yücelen, şöyle devam etti: “Ancak, vatandaşlarımızın trafik kuralları ve bu kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılacak risk bilincine sahip olmadıkları, denetimin yararına ve etkinliğine yeterince inanmadıkları, diğer yandan başta trafik zabıtamız olmak üzere diğer genel zabıta personelimizin yol kullanıcılarına örnek olmaları gerekirken, geçiş üstünlüğü koşulları oluşmadığı halde kendilerinin de trafik kurallarına uymadıkları ve gördükleri trafik ihlallerine karşı duyarsız kaldıkları görülmektedir.” Rüştü Kazım Yücelen, 2000 yılında meydana gelen trafik kazalarından yüzde 2.49’unun yaya kusurları sonucu oluştuğunun tespit edildiğini kaydetti. Aynı dönemde ülke genelinde kusurlu görülen 12 bin 230 yaya hakkında ceza uygulandığını, bunun toplam cezalandırma içindeki oranının yüzde 0.23 olduğu belirten Yücelen, Antalya, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Malatya illeri dışındaki 75 ilde trafik kuralı ihlalinde bulunan yayalar hakkında hiçbir işlem yapılmadığının, bu konuda yeterli ve etkili denetim gerçekleştirilmediğinin görüldüğünü bildirdi. Yücelen, bu olumsuzlukları gidermek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, valiliklerden şu tedbirleri titizlikle uygulamalarını istedi: “İlinizdeki bütün resmi ve özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları ile irtibata geçilerek sürücü, yolcu, yaya ve öğrenci olmak üzere bütün vatandaşlarımızın trafik kuralları ve uyulmaması durumunda karşılaşabilecekleri riskler konusunda süreklilik arzedecek şekilde bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır, İlgili kuruluşlarla koordine kurularak, yaya geçitleri tekrar gözden geçirilecek, işaretleme ve çizgilerde görülen eksiklikler ivedilikle giderilecek, yayaların eğitimine ve denetimine özen gösterilecek, yolun karşısına geçişlerde varsa alt ve üst geçitleri yoksa yaya geçitlerini kullanmaları ve bu geçişlerde görevlilerimizin uyarılarıyla trafik ışıklarına mutlaka uymaları sağlanacak, aksine hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır, Kentlerimizin yol ve trafik durumu ile trafik kazalarına ait sonuçları dikkatle değerlendirilerek, özellikle okul, hastane ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu yerlerdeki yollarda uyulması gereken güvenli hız sınırları gerekiyorsa yeniden belirlenecek ve hız sınırlarına uyulmasını sağlamaya yönelik yatay ve düşey işaretlemeler ile standartlara uygun fiziki tedbirler alınıp, etkin bir şekilde uygulanacaktır, Emniyet kemeni kullanımının şehiriçi-şehirdışı ayrımı yapılmaksızın yaygınlaştırılması için başta bilgilendirme ve eğitim kampanyaları olmak üzere etkili bir denetimi de içeren tedbirler ivedilikle alınıp uygulanacak ve emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 90’ın üzerine çıkarılacaktır, Trafik kazalarının önemli bir bölümünün şehiriçi ve şehirdışı kavşaklarda meydana geldiği, bu kazaların başlıca nedenlerinin geçiş önceliğine, dönüş kurallarına ve trafik ışıklarına uyulmaması olduğu bilinmektedir. Maalesef bu kural ihlallerinin trafik polisimizin gözü önünde yapıldığı, ancak yeterince müdahale ve uyarıda bulunulmadığı görülmektedir. Trafik zabıtasının işaret ve uyarıları ile trafik ışıklarına uyulması konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmelerinin yanında, ihbarlı denetimleri de kapsayan gerekli bütün tedbirler titizlikle alınıp uygulanacaktır, Trafik zabıtası ve genel zabıta personeli ile resmi kurumlara ait araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma konusunda örnek davranışlar göstermeleri sağlanacak, sıralı birim amirlerince bu konuda gerekli denetimler titizlikle yapılacak ve trafik kural ihlali yapan tüm sürücülere trafik cezası uygulanacaktır, Alkollü araç kullanma sonucunda üzücü trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu nedenle şehiriçi ve şehirdışı yollarda değişik yer ve zamanlarda şok uygulamalar yapılacak, ayrıca tatil beldeleri ile piknik alanlarının devlet karayolları ile kesiştiği yerlerde özellikle hafta sonu ve tatil dönüşlerinde kontrollere ağırlık verilecektir, Park sorununun çözüme kavuşturulması için yerel yönetimlerle koordine sağlanarak, il ve ilçe trafik komisyonlarınca gerekli çalışmalar titizlikle yapılmalı, park yeri olmaya müsait boş alan, arazi ve arsalar tespit edilip işletmeye açılmalı, ayrıca trafik akımını rahatlatmak amacıyla tek yön uygulaması gibi düzenlemelere gidilerek alınan bütün kararlar titizlikle uygulanmalıdır.”

Hiç yorum yok: