14 Ocak 2008 Pazartesi

Trafik haftası

Bilim teknolojinin, gün geçtikçe gelişimi kuşkusuz ulaşım alanında en ileri düzeyde sürmektedir. Kırsal kesimden göç, kentlerde nüfus artışını da beraber getirmiştir. Kentlr-erde nüfus artışını da beraber getirmiştir.Kentlerde nüfus artışına paralel olarak taşıt sayısı da gün geçtikçe artmış, “trafik” diye bir sorun gündeme gelmiştir. Yayaların ,hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK adı verilir. Yük ve yolcu taşımak amacıyla yapılmış çeşitli boy ve şekillerdeki araçlara da TAŞIT denir. Motorlu ve motorsuz araçların, yayaların karayolları üzerinde uymaı gereken bazı kurallar vardır ki, bu kurallara “trafik kuralları”denir. Cumhuriyet sonrası ülkemizde “ulaşım milli politikası” gereği demir yollarına ağırlık verilerek yurdumuz demir ağlarla örülmüştür. 1950 yıllarından itibaren ise karayollarına ağırlık verilerek petrol ve taşıt tüketimi hızlanmış, ekonomimiz ve ulaşımımız dışa bağımlı hale gelmiştir. 2000 yılına dek 50 yıl milli bir ulaşım politikasının olmaması “Trafik Canavarı” gibi bir ucube yaratmışlardır. Her yıl 20 bin civarında yurttaşımız kendi yarattığı bu canavara kurban gitmektedir.Bu canavara dur demenin zamanı gelmişte geçmektedir. Trafik canavarına nasıl dur diyeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti olarak, Atatürk’ün milli ulaşım politikası olan demiryolları plan ve projesine yeniden dönülmelidir.Kentlerde toplu taşıma aracı olarak metro ve tramvay sistemlerine geçilmelidir. Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde , deniz taşımacılığına gerekli önem verilmeli, yolcu ve yük taşımacılığı deniz ulaşımıyla, tren yollarıyla bağlantılı yapılmalıdır. Hava, kara ve deniz ulaşımımız milli ekonomimize uygun hale getirilmelidir.Bu önlemler ve projeler hayata geçerse trafik canavarı diye bir şey kalmaz. ABD ve Avrupa trafik sorununu çözmek için demiryolları ve raylı sistemlere ağırlık vermişlerdir. Bu sorunu çözmek içinde Avrupa ülkelerinin tümünün katılımıyla “Trafik Konseyi” kurmuşlardır. Merkezi Paris’te olan bu konsey belli aralıklarla toplanarak, trafik sorunlarına çözüm aramaktadırlar. İşte Trafik Haftası’da bu çözüm arayışları sırasında doğmuştur.Mayıs ayının ilk haftası boyunca, etkinliklerle trafik kazalarına yol açan nedenler anlatılarak, halk bu konuda bilinçlendirilir. Okullarda çocuklara trafik kuralları hakkında bilgi verilir. TRAFİK KURALLARINA UYMAK Trafik kuralları, ulaşımın sağlanması ve trafiğe çıkan insan ve araçların güvenliğini sağlamak için konulmuştur. Yaya sürücü ve yolcuların bu kurallara uyması gerekir. Ancak bu şekilde kazalar en aza indirilebilir. Trafik kazalarında canımızı, malımızı kaybetmemek için şu kurallara uymamız lazım SÜRÜCÜLERİN UYMASI GEREKEN ÖNMELİ TRAFİK KURALLARI 1- Trafik işaretlerine ışıklarına kesinlikle uyulmalı 2- Araçların bakımını yaptırmadan yola çıkmamalı 3- Seyir halinde izlenecek yol ve öteki araçlarla ilgili kurallara kesinlikle uyulmalı. Öndeki araçlara kuraldışı geçmeye çalışılmamalı 4- Aşırı hızdan kaçınılmalı 5- İçkili,uykulu olarak hiçbir zaman araba kullanmamalı 6- Trafik polislerinin işaretlerine uymalıyız.

Hiç yorum yok: